Keyword: ethnicity

Publicaties

Dr. Geert Driessen heeft 500 artikelen, papers, rapporten en (hoofdstukken in) boeken op zijn naam staan, zowel wetenschappelijk als populair, en Nederlands- als Engels-, Spaans-, Frans- en Turkstalig. Hij trad op in vele radio- en tv-programma’s en leverde een bijdrage aan talloze kranten- en tijdschriftartikelen. Voor een compleet overzicht, klik hier. Zie ook zijn pagina’s op LinkedIn, ResearchGate (300K reads),…

Home

  Dr. Geert Driessen studeerde na de opleiding tot onderwijzer voltooid te hebben onderwijskunde en pedagogiek. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de positie van allochtone leerlingen in het onderwijs.  Tot 2016 was hij als onderwijskundig onderzoeker verbonden aan het ITS (Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen) van de Radboud Universiteit Nijmegen. Momenteel is hij semi-gepensioneerd en actief. Zijn expertise ligt…

Onderzoek

Dr. Geert Driessen was betrokken bij grootschalige cohortstudies als PRIMA (6 metingen in het primair onderwijs; 600 scholen, 60.000 leerlingen) en COOL5-18 (3 metingen in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs; 750 scholen, 52.000 leerlingen), en bij de beleidsevaluaties rond onder meer het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC), het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB), Voor- en Vroegschoolse…