Keyword: onderwijsbeleid

Nieuws

Ontwikkeling van onderwijsachterstanden in het basisonderwijs Het onderwijsniveau van de ouders wordt beschouwd als een relevante voorspellers voor de onderwijsprestaties en –loopbanen van hun kinderen. Deze samenhang staat haaks op het meritocratische ideaal, waarbij alleen de capaciteiten van de kinderen zelf hun onderwijsniveau bepalen, en niet zozeer de kenmerken van hun thuismilieu. In Nederland bestaan er bij de instroom in…