Keyword: school careers

Publicaties

Dr. Geert Driessen heeft 500 artikelen, papers, rapporten en (hoofdstukken in) boeken op zijn naam staan, zowel wetenschappelijk als populair, en Nederlands- als Engels-, Spaans-, Frans- en Turkstalig. Hij trad op in vele radio- en tv-programma’s en leverde een bijdrage aan talloze kranten- en tijdschriftartikelen. Voor een compleet overzicht, klik hier. Zie ook zijn pagina’s op LinkedIn, ResearchGate (300K reads),…

Onderzoek

Dr. Geert Driessen was betrokken bij grootschalige cohortstudies als PRIMA (6 metingen in het primair onderwijs; 600 scholen, 60.000 leerlingen) en COOL5-18 (3 metingen in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs; 750 scholen, 52.000 leerlingen), en bij de beleidsevaluaties rond onder meer het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC), het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB), Voor- en Vroegschoolse…