Keyword: students

Home

Dr. Geert Driessen studeerde na de opleiding tot onderwijzer voltooid te hebben onderwijskunde en pedagogiek. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de positie van allochtone leerlingen in het onderwijs.  Tot 2016 was hij als onderwijskundig onderzoeker verbonden aan het ITS (Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen) van de Radboud Universiteit Nijmegen. Momenteel is hij semi-gepensioneerd. Zijn expertise ligt op het brede terrein van…