Categorie: Nieuws

Een sociaal-emotionele basis in het onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs concludeert in De staat van het onderwijs 2022 weer eens dat het onderwijsniveau in Nederland keldert. Dat doet ze al jaren, en helaas zonder veel (blijvende) indruk te maken bij kabinet en parlement. Met name qua taal- en rekenprestaties is het inmiddels bar. De oplossing, volgens de Inspectie, is focussen op verbetering van de basisvaardigheden. Daarvoor is een…

Parental involvement: Types and effects

Op verzoek van de St. Kliment Ohridski University van Sofia (BG) schreef ik voor het jaarboek van de Faculty of Educational Studies and the Arts een reviewartikel over ouderparticipatie. Abstract: The achievement gap of disadvantaged students has always been large, and is still widening. Even more now, during the Covid-19 pandemic. Parental involvement is seen as an important strategy for…

Hoe bewezen zijn de NPO bewezen interventies?

Ten gevolge van de COVID-19 epidemie hebben veel leerlingen achterstanden opgelopen, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Teneinde deze weg te werken heeft het ministerie van OCW via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) eenmalig een bedrag van € 8.5 miljard ter beschikking gesteld voor alle scholen (voor 2.5 jaar), en nog eens €1.8 miljard extra voor achterstandsscholen (voor schooljaar 2021/22). Scholen zijn verplicht voor…

Het NPO-menu: gehakt

Het ministerie van OCW heeft onlangs een menukaart met bewezen effectieve interventies gepubliceerd. Scholen kunnen daaruit kiezen voor hun aanpak van de corona-achterstanden. Maar hoe “bewezen effectief” zijn die interventies eigenlijk? En lukt het schoolleiders daaruit een verantwoorde keuze te maken voor hun specifieke achterstanden? Evidence-based interventies Als onderzoeker uit een reeks empirische studies een lijstje destilleren van kenmerken die…

Nationaal Programma Onderwijs: Q & A’s

Het ministerie van OCW publiceerde vlak voor de verkiezingen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), een bijzonder ambitieus reparatieprogramma met navenant budget (8,5 miljard euro), bedoeld om de door corona opgelopen onderwijsachterstanden weg te werken. Bij nader inzien is het NPO behoorlijk ondoordacht; wat het allemaal gaat opleveren zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen. Al snel na publicatie van het…

Het Nationaal Programma Onderwijs: Doelmatig en effectief?

Het Ministerie van OCW zet via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 8.5 miljard euro in om de negatieve effecten van de coronapandemie te bestrijden. De grootste uitdaging van het NPO is (1) dat het extra geld terechtkomt bij de kinderen die het het hardste nodig hebben, en (2) dat het vervolgens doelmatig en effectief wordt besteed. Uit de stukken van OCW kan…

Arme schoolleiders, arme leraren

De werkdruk van schoolleiders en leraren was al jaren hoog, door de corona is die alleen maar hoger geworden: fysiek onderwijs, online onderwijs, in ijltempo nieuwe (digitale) vaardigheden verwerven, leerlingen thuis cognitief en mentaal monitoren, extra overleg met en ondersteuning van ouders, zorgen over de eigen gezondheid op school, thuis alle ballen in de lucht houden. Ondertussen kelderen de prestaties…

Islamic primary schools in the Netherlands: The founding, the debate, and the outcomes

Op verzoek van het Indonesische tijdschrift Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam / Journal of Islamic Education heb ik een artikel geschreven over het islamitisch basisonderwijs in Nederland. Indonesië is met 230 miljoen moslims het grootste moslimland ter wereld. Het artikel volgt in grote lijnen twee eerdere artikelen die ik samen met Michael Merry schreef (Merry & Driessen, 2016; Driessen & Merry,…

Is de Inspectie van het Onderwijs een tandeloze tijger?

De Inspectie van het Onderwijs houdt al decennialang toezicht op de scholen en op het onderwijsstelsel. Daarover rapporteert ze, geeft adviezen en waarschuwingen. Aan de hand van het thema ‘gelijke kansen’ stel ik de vraag wat dat allemaal heeft opgeleverd. Het hele artikel is gepubliceerd op Didactief Online. Het kan door hier te klikken worden gedownload. Geert Driessen (2021). Is…

De kleutervriendelijke school

Betsy van de Grift schreef een toegankelijk boek over het kleuteronderwijs, waarin zij vanuit verschillende perspectieven en gericht op uiteenlopende doelgroepen ingaat op actuele thema’s.  In een van de hoofdstukken geef ik een korte samenvatting van het sinds 1974 gevoerde beleid rond onderwijsachterstanden, van de praktijk en van de opbrengsten. Download en lees het hele hoofdstuk: Geert Driessen (2020). De bestrijding…