Dr. Geert Driessen studeerde na de opleiding tot onderwijzer voltooid te hebben onderwijskunde en pedagogiek. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de positie van allochtone leerlingen in het onderwijs.  Tot 2016 was hij als onderwijskundig onderzoeker verbonden aan het ITS (Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen) van de Radboud Universiteit Nijmegen. Momenteel is hij semi-gepensioneerd.

Zijn expertise ligt op het brede terrein van onderwijs in relatie tot etniciteit, sociaal milieu en sekse/gender.

Centrale thema’s zijn:

  • voor- en vroegschoolse educatie
  • dialecten, streektalen, tweetalig onderwijs
  • schoolloopbanen
  • onderwijsachterstandenbeleid, onderwijsongelijkheid, onderwijskansen
  • religie en denominatie, islamitische scholen.
Contact
driessenresearch@gmail.com
Social media
Google Scholar
SlideShare
ResearchGate
LinkedIn
Academia

Last updated: 14-oktober-2020