Dr. Geert Driessen studeerde na de opleiding tot onderwijzer voltooid te hebben onderwijskunde en pedagogiek. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de positie van allochtone leerlingen in het onderwijs.  Tot 2016 was hij als onderwijskundig onderzoeker verbonden aan het ITS (Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen) van de Radboud Universiteit Nijmegen. Momenteel is hij semi-gepensioneerd en actief.

Zijn expertise ligt op het brede terrein van onderwijs in relatie tot etniciteit, sociaal milieu en sekse/gender.

Centrale thema’s zijn:

  • voor- en vroegschoolse educatie
  • dialecten, streektalen, tweetalig onderwijs
  • schoolloopbanen
  • onderwijsachterstandenbeleid, onderwijsongelijkheid, onderwijskansen
  • ouderbetrokkenheid en -participatie
  • religie en denominatie, islamitische scholen.

 

 

 

Contact
driessenresearch@gmail.com
Social media
Google Scholar
SlideShare
ResearchGate
LinkedIn
Academia
ORCID

Last updated: 1-feb-2024