Dr. Geert Driessen studeerde na zijn opleiding tot onderwijzer voltooid te hebben onderwijskunde en pedagogiek. Totdat het in 2016 werd opgeheven was hij als onderwijskundig onderzoeker verbonden aan het ITS (Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen) van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Zijn expertise ligt op het brede terrein van onderwijs in relatie tot etniciteit, sociaal milieu en sekse/gender.

Centrale thema’s zijn:

  • voor- en vroegschoolse educatie
  • dialecten, streektalen, tweetalig onderwijs
  • schoolloopbanen
  • onderwijsachterstandenbeleid
  • religie en denominatie, islamitische scholen.

 

Contact
g.driessen@its.ru.nl
Social media
Google Scholar
SlideShare
ResearchGate
LinkedIn
Academia

 

Last updated: 14-april-2017