De tunnelvisie van een Nobelprijswinnaar: James Heckman en Perry Preschool

Zonder twijfel het meest bejubelde VVE-programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie) is het Perry Preschool programma. Dat werd zestig jaar geleden op één Amerikaanse school met een beperkt aantal 4- en 5-jarige achterstandskinderen uitgevoerd. Uniek was dat het een echt experiment betrof en dat die kinderen nog een halve eeuw zijn gevolgd. Het project kreeg een enorme “boost” nadat econoom en…

Een halve eeuw onderzoek naar onderwijsachterstanden

TEKST GEERT DRIESSEN GEPUBLICEERD OP 30-06-2022 in DidactiefOnline https://didactiefonline.nl/blog/blonz/een-halve-eeuw-onderzoek-naar-onderwijsachterstanden Geert Driessen doet al 40 jaar onderzoek naar onderwijsachterstanden. Zijn voorstel voor de toekomst: handhaaf het totale budget, maar beperk het aantal onderzoeken, en verhoog de kwaliteit daarvan. Misschien nemen politici, ambtenaren en bewindslieden het dan meer serieus – ook wanneer de uitkomsten een inconvenient truth zouden inhouden. Het is bovendien aan de ‘vierde macht’,…

The many facets of educational disadvantage

Educational disadvantage has been high on the societal and political agenda for many years now. Various interventions have been designed and implemented. Despite the investment of huge budgets, the effects of all of these efforts are disappointing. The disadvantage gap has failed to improve; on the contrary, the gap has even widened. Educational disadvantage has been associated with determinators such…

Een sociaal-emotionele basis in het onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs concludeert in De staat van het onderwijs 2022 weer eens dat het onderwijsniveau in Nederland keldert. Dat doet ze al jaren, en helaas zonder veel (blijvende) indruk te maken bij kabinet en parlement. Met name qua taal- en rekenprestaties is het inmiddels bar. De oplossing, volgens de Inspectie, is focussen op verbetering van de basisvaardigheden. Daarvoor is een…

Parental involvement: Types and effects

Op verzoek van de St. Kliment Ohridski University van Sofia (BG) schreef ik voor het jaarboek van de Faculty of Educational Studies and the Arts een reviewartikel over ouderparticipatie. Abstract: The achievement gap of disadvantaged students has always been large, and is still widening. Even more now, during the Covid-19 pandemic. Parental involvement is seen as an important strategy for…

Hoe bewezen zijn de NPO bewezen interventies?

Ten gevolge van de COVID-19 epidemie hebben veel leerlingen achterstanden opgelopen, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Teneinde deze weg te werken heeft het ministerie van OCW via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) eenmalig een bedrag van € 8.5 miljard ter beschikking gesteld voor alle scholen (voor 2.5 jaar), en nog eens €1.8 miljard extra voor achterstandsscholen (voor schooljaar 2021/22). Scholen zijn verplicht voor…

Het NPO-menu: gehakt

Het ministerie van OCW heeft onlangs een menukaart met bewezen effectieve interventies gepubliceerd. Scholen kunnen daaruit kiezen voor hun aanpak van de corona-achterstanden. Maar hoe “bewezen effectief” zijn die interventies eigenlijk? En lukt het schoolleiders daaruit een verantwoorde keuze te maken voor hun specifieke achterstanden? Evidence-based interventies Als onderzoeker uit een reeks empirische studies een lijstje destilleren van kenmerken die…

Nationaal Programma Onderwijs: Q & A’s

Het ministerie van OCW publiceerde vlak voor de verkiezingen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), een bijzonder ambitieus reparatieprogramma met navenant budget (8,5 miljard euro), bedoeld om de door corona opgelopen onderwijsachterstanden weg te werken. Bij nader inzien is het NPO behoorlijk ondoordacht; wat het allemaal gaat opleveren zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen. Al snel na publicatie van het…

Het Nationaal Programma Onderwijs: Doelmatig en effectief?

Het Ministerie van OCW zet via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 8.5 miljard euro in om de negatieve effecten van de coronapandemie te bestrijden. De grootste uitdaging van het NPO is (1) dat het extra geld terechtkomt bij de kinderen die het het hardste nodig hebben, en (2) dat het vervolgens doelmatig en effectief wordt besteed. Uit de stukken van OCW kan…