Zoals de ouden zongen, piepen de jongen? De taal van ouders en taal en taalvaardigheid van hun kinderen

From birth on, children are confronted with an ever-growing variation of languages. In Dutch primary schools the main language model nowadays is a submersion model centring round Standard-Dutch. The disappointing results of several small-scale bilingual experiments and the large-scale implementation of a bilingual model for immigrant children in the past had led the Ministry of Education to abandon bilingual education,…

Voorschool: wishful thinking

In de Volkskrant van 21 en 22 februari 2017 werd aandacht besteed aan de voorschool. Daarop heb ik onderstaande reactie geschreven, die op 22 februari in een enigszins aangepaste versie werd gepubliceerd.   Voorschool: wishful thinking In het artikel over de voorschool van afgelopen dinsdag wordt gesuggereerd dat met het onderzoek van hoogleraar Leseman c.s. zou zijn aangetoond dat de…

The Catholic school advantage and common school effect examined: A comparison between Muslim immigrant and native pupils in Flanders

This study investigates the impact of Catholic schooling on academic achievement of native Belgian and Muslim immigrant pupils. The distinctive characteristics of Catholic schools in Belgium (Flanders) form an exceptionally suitable context to study this. Multilevel latent growth curve analyses are conducted with data from approximately 5,000 pupils across 200 primary schools. No support was found for the Catholic school…

Evidence base voor VVE ontbreekt volledig

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) vormt momenteel het belangrijkste onderdeel van het Onderwijsachterstandbeleid (OAB). Dit beleid is erop gericht onderwijsachterstanden die het gevolg zijn van sociale, economische en culturele factoren gelegen in het gezin waarin een kind opgroeit te voorkomen of bestrijden. OAB bestaat al veertig jaar. Omdat bleek dat aanpakken op latere tijdstippen in de schoolloopbaan niet zoveel effect…

Taalvariatie en onderwijsprestaties van autochtone kleuters

Dit artikel analyseert de relaties tussen de toetsprestaties taal en rekenen en een reeks aan taal gerelateerde kenmerken van kinderen en ouders. Voor deze analyses is gebruik gemaakt van een steekproef van 3639 leerlingen in groep 2 van 437 basisscholen. De gegevens werden in 2014 verzameld. De hoofdvraag was of kinderen die thuis standaard Nederlands spreken beter presteren dan kinderen die Fries, een streektaal of dialect spreken.…

De teloorgang van het Fries

Lezing Het gaat niet goed met het Fries. Het aantal sprekers van het Fries neemt gestaag af. Het aantal schrijvers is al sinds lang zeer beperkt. Tijdens een op verzoek van de stichting BMD Frysk op 10 juni 2016 gehouden lezing in Leeuwarden vergeleek Geert Driessen cijfers uit 1994 met die uit 2014. De uitkomsten waren dramatisch. Binnen het gezin, zowel…

Afschaffen dan maar, al dat onderwijsonderzoek?

Onlangs heeft het CPB de studie ‘Kansrijk onderwijsbeleid’ gepubliceerd. Op basis van de literatuur is nagegaan welke beleidsmaatregelen op het gebied van onderwijs wel en welke niet effectief zijn. Bij de keuze van de literatuur is het CPB zeer selectief geweest, al neemt het daarbij naar eigen zeggen qua strengheid een middenpositie in. Het kan dus nog kritischer. Alleen studies…

Eeuwige losers

Beste docenten, wat zijn jullie toch een eeuwige losers! Na moeizame CAO-onderhandelingen hebben jullie na jarenlang op de nul-lijn te hebben gestaan eindelijk enkele procenten loonsverhoging gekregen, plus eenmalig een schamele paar honderd euro. Grotendeels een sigaar uit eigen doos, want afkomstig uit jullie eigen pensioenvoorziening. Nu heeft jullie pensioenfonds ABP aangekondigd jullie premie te gaan verhogen, waardoor die loonsverhoging…

Attendance of religious services among Muslims and Christians. A study on ethnic-religious concentration and diversity effects

Frans van der Slik & Geert Driessen analyseerden grootschalige data om na te gaan waardoor kerk- en moskeebezoek wordt bepaald. Ze focusten daarbij op zowel individuele als groepsfactoren, met name etnisch-religieuze concentratie en diversiteit. Hun resultaten zijn gepubliceerd in een bundel die wordt uitgegeven door Nova Science Publishers. Hierna de samenvatting: This study examines the effects of neighborhood level and individual level…

Onverantwoord gedrag VVE-onderzoekers?

Ruben Fukkink c.s. (2015) hebben onlangs via een statistische meta-analyse de resultaten van al het kwantitatieve Nederlandse onderzoek op het gebied van VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) bij elkaar gezet. Hun conclusie: het algehele effect is 0 (nul), niet alleen voor het geheel, maar ook voor de afzonderlijke domeinen. In het tijdschrift Pedagogiek in Praktijk van december 2015 reageert hoofdredacteur Bas Levering…