The Validity of Educational Disadvantage Policy Indicators

Many countries have implemented policies to prevent or combat educational disadvantage associated with socioeconomic factors in the students’ home environment. Under such policies, educational institutions generally receive extra support from the central or local government. The support is normally based on indicators available in the home environment of the children, mostly family-structural characteristics. In the Netherlands, the core of educational…

Onderzoek naar een nieuwe gewichtenregeling gewogen. Een beter systeem voor de toekenning van extra financiële middelen aan scholen met achterstandsleerlingen?

De kern van het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is de zogenoemde gewichtenregeling. OAB is gericht op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden die het gevolg zijn van factoren in de thuissituatie van kinderen. Via de gewichtenregeling krijgen scholen met kinderen die opgroeien in minder gunstige omstandigheden extra financiële ondersteuning om die onderwijsachterstanden te bestrijden. Deze regeling is ontwikkeld in 1984; destijds werden er drie achterstandsindicatoren…

Voor effectiviteit achterstandsleerlingenbeleid ontbreekt elk bewijs

Al sinds de jaren ‘70 krijgen scholen extra geld voor achterstandsleerlingen, ofwel leerlingen die op school achterstanden vertonen ten gevolge van factoren gelegen in de thuissituatie. Maar het schort op alle fronten aan dit onderwijsachterstandenbeleid. Het is gebaseerd op uitermate zwakke indicatoren, waarbij als onderdeel van de lumpsum ongeoormerkt enorme bedragen worden uitgedeeld en deze en masse worden ingezet voor niet-doelgroepen en voor aanpakken…

Denominatie van de school, gezins- en schoolsamenstelling en onderwijsprestaties

Ondanks een verregaande secularisatie blijft het aandeel bijzondere scholen in Nederland al meer dan een halve eeuw onverminderd hoog. Een verklaring die wordt gegeven voor deze blijvende aantrekkingskracht onder ouders is dat bijzondere scholen een goede reputatie hebben als het gaat om de kwaliteit en opbrengsten van hun onderwijs. Geert Driessen, Orhan Agirdag en Michael Merry hebben onderzocht of deze veronderstelling overeenstemt…

Komt het geld van het onderwijsachterstandenbeleid wel goed terecht, en werkt het beleid überhaupt?

Scholen krijgen voor leerlingen met onderwijsachterstanden die het gevolg zijn van omstandigheden in de thuissituatie extra geld van het ministerie van OCW om die achterstanden te voorkomen en bestrijden. Maar komt dat geld wel terecht bij de juiste kinderen, en werken de genomen maatregelen wel? In een interview met Frederik Smit voor het blad MR magazine vertelt Geert Driessen dat hij daar…

Obsessie met de VS leidt af van onze eigen problemen

We worden overspoeld met nieuws over de VS. Nieuws zonder toegevoegde waarde en ten koste van nieuws over de rest van de wereld. En bovenal: ten koste van aandacht voor onze eigen problemen. Hoe kan het, al die triviale aandacht voor de VS? Door de bank genomen krijgt geen enkel ander land zoveel aandacht in de Europese pers als de…

Zoals de ouden zongen, piepen de jongen? De taal van ouders en taal en taalvaardigheid van hun kinderen

From birth on, children are confronted with an ever-growing variation of languages. In Dutch primary schools the main language model nowadays is a submersion model centring round Standard-Dutch. The disappointing results of several small-scale bilingual experiments and the large-scale implementation of a bilingual model for immigrant children in the past had led the Ministry of Education to abandon bilingual education,…

Voorschool: wishful thinking

In de Volkskrant van 21 en 22 februari 2017 werd aandacht besteed aan de voorschool. Daarop heb ik onderstaande reactie geschreven, die op 22 februari in een enigszins aangepaste versie werd gepubliceerd.   Voorschool: wishful thinking In het artikel over de voorschool van afgelopen dinsdag wordt gesuggereerd dat met het onderzoek van hoogleraar Leseman c.s. zou zijn aangetoond dat de…

The Catholic school advantage and common school effect examined: A comparison between Muslim immigrant and native pupils in Flanders

This study investigates the impact of Catholic schooling on academic achievement of native Belgian and Muslim immigrant pupils. The distinctive characteristics of Catholic schools in Belgium (Flanders) form an exceptionally suitable context to study this. Multilevel latent growth curve analyses are conducted with data from approximately 5,000 pupils across 200 primary schools. No support was found for the Catholic school…

Evidence base voor VVE ontbreekt volledig

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) vormt momenteel het belangrijkste onderdeel van het Onderwijsachterstandbeleid (OAB). Dit beleid is erop gericht onderwijsachterstanden die het gevolg zijn van sociale, economische en culturele factoren gelegen in het gezin waarin een kind opgroeit te voorkomen of bestrijden. OAB bestaat al veertig jaar. Omdat bleek dat aanpakken op latere tijdstippen in de schoolloopbaan niet zoveel effect…