Afschaffen dan maar, al dat onderwijsonderzoek?

Onlangs heeft het CPB de studie ‘Kansrijk onderwijsbeleid’ gepubliceerd. Op basis van de literatuur is nagegaan welke beleidsmaatregelen op het gebied van onderwijs wel en welke niet effectief zijn. Bij de keuze van de literatuur is het CPB zeer selectief geweest, al neemt het daarbij naar eigen zeggen qua strengheid een middenpositie in. Het kan dus nog kritischer. Alleen studies…

Eeuwige losers

Beste docenten, wat zijn jullie toch een eeuwige losers! Na moeizame CAO-onderhandelingen hebben jullie na jarenlang op de nul-lijn te hebben gestaan eindelijk enkele procenten loonsverhoging gekregen, plus eenmalig een schamele paar honderd euro. Grotendeels een sigaar uit eigen doos, want afkomstig uit jullie eigen pensioenvoorziening. Nu heeft jullie pensioenfonds ABP aangekondigd jullie premie te gaan verhogen, waardoor die loonsverhoging…

Attendance of religious services among Muslims and Christians. A study on ethnic-religious concentration and diversity effects

Frans van der Slik & Geert Driessen analyseerden grootschalige data om na te gaan waardoor kerk- en moskeebezoek wordt bepaald. Ze focusten daarbij op zowel individuele als groepsfactoren, met name etnisch-religieuze concentratie en diversiteit. Hun resultaten zijn gepubliceerd in een bundel die wordt uitgegeven door Nova Science Publishers. Hierna de samenvatting: This study examines the effects of neighborhood level and individual level…

Onverantwoord gedrag VVE-onderzoekers?

Ruben Fukkink c.s. (2015) hebben onlangs via een statistische meta-analyse de resultaten van al het kwantitatieve Nederlandse onderzoek op het gebied van VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) bij elkaar gezet. Hun conclusie: het algehele effect is 0 (nul), niet alleen voor het geheel, maar ook voor de afzonderlijke domeinen. In het tijdschrift Pedagogiek in Praktijk van december 2015 reageert hoofdredacteur Bas Levering…

On the right track? Islamic schools in the Netherlands after an era of turmoil

Islamitische scholen in Nederland maar ook in andere Westerse landen staan al decennia lang in de (kritische) belangstelling. Michael Merry & Geert Driessen hebben de balans opgemaakt. Daarbij kijken ze naar de achtergronden, motieven, context, ontwikkelingen, opbrengsten en toekomst. Hun artikel “On the right track? Islamic schools in the Netherlands after an era of turmoil” verschijnt in 2016 in het…

VVE als panacee?

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) staat de laatste tijd sterk in de belangstelling. Op 17 september 2015 verzorgde Geert Driessen een policy seminar op het Centraal Planbureau (CPB) over de achtergronden, ontwikkelingen, vormgeving en opbrengsten van VVE. Deze presentatie “VVE als panacee” kunt u hier downloaden.

Titelblad tbv web

Prestatieverschillen tussen openbare en bijzondere basisscholen

Op de jaarlijkse ECER conferentie, die 7-11 september 2015 te Budapest werd gehouden, presenteerden Geert Driessen, Michael Merry & Orhan Agirdag de paper “Performance differences between religious and non-religious schools”. De ppt presentatie kan hier worden gedownload.                 Dit paper is uitgewerkt in: Driessen, G., Agirdag, O., & Merry, M. (2016). The gross…

De wankele empirische basis van het onderwijsachterstandenbeleid. De afnemende validiteit van indicatoren voor de toewijzing van extra middelen

  The frail empirical foundation of the educational disadvantage policy Educational opportunities are influenced by factors lying in the home situation of the children. In order to compensate for unfavorable circumstances, the Dutch government launched the educational disadvantage policy in the 1970s. The core of this policy is the so-called weighted student funding system. This policy instrument departs from the…

Ontwikkeling van onderwijsachterstanden in het basisonderwijs

Het onderwijsniveau van de ouders wordt beschouwd als een relevante voorspellers voor de onderwijsprestaties en –loopbanen van hun kinderen. Deze samenhang staat haaks op het meritocratische ideaal, waarbij alleen de capaciteiten van de leerlingen zelf hun onderwijsniveau bepalen, en niet zozeer de kenmerken van hun thuismilieu. In Nederland bestaan er bij de instroom in het basisonderwijs grote verschillen in taal-…

Het Onderwijsachterstandenbeleid onderzocht

Bestrijding van onderwijsachterstanden is sinds decennia een belangrijk onderdeel van het overheidsbeleid, vooral in het basisonderwijs en – steeds meer – in de voorschoolse periode. In de loop van de tijd heeft het onderwijsachterstandenbeleid wisselende accenten gekregen en zijn er verschillende nieuwe beleidsinstrumenten ingezet. Het beleid is vanaf het begin vergezeld geweest van onderzoek, de laatste jaren vooral in opdracht…