Allochtone leraren en prestaties van allochtone leerlingen

Wanneer het gaat om de verklaring van verschillen in onderwijsprestaties, worden op het niveau van de leerlingen traditioneel vaak drie relevante factoren genoemd: de sekse, het sociaal-economische milieu en de etnische herkomst. In de loop der jaren is daar veel onderzoek naar verricht en is er gericht beleid gevoerd om onderwijsongelijkheid te verminderen. Verreweg het meeste onderzoek is uitgevoerd vanuit het perspectief van de leerlingen. Bijvoorbeeld naar het effect van de etnische herkomst van een leerling op diens prestaties en daarnaast ook naar het effect van de etnische samenstelling van een klas op de prestaties. Er is echter ook ander onderzoek denkbaar, namelijk onderzoek vanuit het perspectief van de leraar, naar de relatie tussen de sekse, het milieu en de etniciteit van de leraar en de prestaties van de leerling. Op verzoek van FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken heeft Geert Driessen van het ITS een literatuurstudie verricht naar de relatie tussen de allochtone herkomst van de leraar en de prestaties van allochtone leerlingen. Een Engelstalige versie van dit rapport is medio 2015 in het tijdschrift Intercultural Education verschenen.

Rapport

Geert Driessen (2014). Allochtone leraren en prestaties van allochtone leerlingen. Utrecht: FORUM.

Artikel

Geert Driessen, G. (2015). Teacher ethnicity, student ethnicity, and student outcomes. A review of the empirical literature. Intercultural Education, 26(3), 179-191.

De post print versie van dit artikel kan hier worden gedownload.