Arme schoolleiders, arme leraren

De werkdruk van schoolleiders en leraren was al jaren hoog, door de corona is die alleen maar hoger geworden: fysiek onderwijs, online onderwijs, in ijltempo nieuwe (digitale) vaardigheden verwerven, leerlingen thuis cognitief en mentaal monitoren, extra overleg met en ondersteuning van ouders, zorgen over de eigen gezondheid op school, thuis alle ballen in de lucht houden. Ondertussen kelderen de prestaties van de kinderen. Een jaar na de start van de pandemie is het het ministerie van OCW duidelijk geworden dat het menens is en stelt het een enorme zak geld ter beschikking. Dat is zonder meer fantastisch nieuws. In het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) valt te lezen hoe scholen het allemaal moeten gaan aanpakken. Een uitgangspunt daarbij is dat de druk op scholen, schoolleiders en leraren niet te groot mag worden. Mijn commentaar met betrekking tot het funderend onderwijs is verschenen op de website van Didactief Online en kan worden gelezen door hier te klikken.