Cohortonderzoek COOL5-18 Technisch rapport tweede meting 2010/11

In het schooljaar 2010/11 heeft de tweede meting van het landelijke cohortonderzoek COOL5-18 plaatsgevonden. Dit onderzoek volgt leerlingen van 5 tot 18 jaar in hun schoolloopbaan door het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo. Drie aspecten van de ontwikkeling van leerlingen staan centraal:

– de cognitieve ontwikkeling: kennis en vaardigheden in het Nederlands en rekenen/wiskunde;
– de ontwikkeling van sociale competenties, waaronder burgerschapscompetenties;
– de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Om de leerlingen op deze drie aspecten te volgen, worden op diverse momenten toetsen en vragenlijsten afgenomen. Daarnaast wordt de gehele schoolloopbaan van de leerlingen in kaart gebracht.

COOL5-18 heeft verschillende functies. Voor deelnemende scholen biedt COOL5-18 betrouwbare, vergelijkende informatie over de prestaties van de leerlingen op de school. Voor de landelijke overheid fungeert COOL5-18 als ‘thermometer’ voor ontwikkelingen in het onderwijs en als informatiebron voor allerlei beleidsvragen. Voor de wetenschap biedt COOL5-18 een uniek databestand voor analyses op tal van onderwerpen. Voor gemeenten en schoolbesturen kan COOL5-18 een instrument zijn voor evaluatie van het eigen beleid. En voor wie dat wil, kan COOL5-18 fungeren als databron voor allerlei wetenswaardigheden over het onderwijs in Nederland.

Over de gegevens die in 2010/11 zijn verzameld in het basisonderwijs is een technisch rapport beschikbaar. In dat rapport worden de gegevens beschreven van de 550 scholen die deelnemen met in totaal 38.000 leerlingen in de groepen 2, 5 en 8. Vier onderwerpen staan centraal: het veldwerk, de schoolgegevens, de leerlinggegevens en de gezinsgegevens. Van een groot deel van de gegevens, zoals de toetsprestaties voor taal en rekenen, worden niet alleen de gemiddelden van een representatieve steekproef beschreven, maar wordt daarnaast ook een uitsplitsing gemaakt naar de sociaal-etnische achtergrond van de leerlingen.

Rapport
Geert Driessen, Lia Mulder & Jaap Roeleveld (2012). Cohortonderzoek COOL5-18. Technisch rapport basisonderwijs, tweede meting 2010/11. Nijmegen: ITS/ Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

Cohortonderzoek_Cool5-18