De kleutervriendelijke school

Betsy van de Grift schreef een toegankelijk boek over het kleuteronderwijs, waarin zij vanuit verschillende perspectieven en gericht op uiteenlopende doelgroepen ingaat op actuele thema’s. 

In een van de hoofdstukken geef ik een korte samenvatting van het sinds 1974 gevoerde beleid rond onderwijsachterstanden, van de praktijk en van de opbrengsten.

Download en lees het hele hoofdstuk:

Geert Driessen (2020). De bestrijding van onderwijsachterstanden: beleid, praktijk en opbrengsten. In B. van de Grift (ed.), De kleutervriendelijke school. (pp.122-127). Helmond: OMJS. ISBN 978-90-79356-35-7