Het Onderwijsachterstandenbeleid onderzocht

Bestrijding van onderwijsachterstanden is sinds decennia een belangrijk onderdeel van het overheidsbeleid, vooral in het basisonderwijs en – steeds meer – in de voorschoolse periode. In de loop van de tijd heeft het onderwijsachterstandenbeleid wisselende accenten gekregen en zijn er verschillende nieuwe beleidsinstrumenten ingezet. Het beleid is vanaf het begin vergezeld geweest van onderzoek, de laatste jaren vooral in opdracht van de NWO-BOPO. In de periode 2009-2012 lag in dit onderzoek een belangrijk accent op Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), met thema’s als de regierol van gemeenten en besturen, de kwaliteit van peuterspeelzalen en kinderopvanginstellingen, de aansluiting tussen Voor- en Vroegschoolse Educatie en effecten van VVE op de ontwikkeling van kleuters. Daarnaast is onderzoek gedaan naar effecten van wijzigingen in de zogenoemde gewichtenregeling, naar prestaties en loopbanen van leerlingen uit achterstandsgroepen in het primair en het voortgezet onderwijs en naar onbenut talent. In de periode 2013-2014 zijn door het ITS en het Kohnstamm Instituut opnieuw enkele thema’s uit het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht, in vijf onderzoeksprojecten, rond nieuwe vragen over zowel het VVE-beleid als het beleid binnen het basisonderwijs. Deze brochure bevat hiervan de uitkomsten. Van elk onderzoeksproject wordt een samenvatting gegeven en worden de resultaten besproken. Aan het eind wordt gereflecteerd op overkoepelende bevindingen en op wat dit betekent voor het beleid, nationaal en lokaal.

Achtereenvolgens komende de volgende thema’s aan de orde:

  • Werkt de gewichtenregeling nog als bedoeld?
  • Werkt de aanpak voor elke doelgroep zoals bedoeld?
  • Werkt de Wet OKE zoals bedoeld?
  • Omgaan met heterogeniteit in het basisonderwijs.
  • Omgaan met heterogeniteit in kinderopvang en peuterspeelzalen.

Brochure

Guuske Ledoux, Jaap Roeleveld, Annemiek Veen, Merlijn Karssen, Maartje van Daalen, Henk Blok, Els Kuiper, Liselotte Dikkers, Lia Mulder, Daan Fettelaar, & Geert Driessen (2015). Het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht. Werkt het zoals bedoeld? Nijmegen: ITS.

Het-onderwijsachterstandenbeleid-onderzocht