Hoe bewezen zijn de NPO bewezen interventies?

Ten gevolge van de COVID-19 epidemie hebben veel leerlingen achterstanden opgelopen, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Teneinde deze weg te werken heeft het ministerie van OCW via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) eenmalig een bedrag van € 8.5 miljard ter beschikking gesteld voor alle scholen (voor 2.5 jaar), en nog eens €1.8 miljard extra voor achterstandsscholen (voor schooljaar 2021/22). Scholen zijn verplicht voor de besteding van hun extra budget te kiezen voor een of meer bewezen effectieve interventies uit het NPO-keuzemenu. Dat menu bevat (vooralsnog) 22 interventies, de meeste daarvan (19) betreffen een bewerking van de Engelse Education Endowment Foundation (EEF), sommige (3) zijn door het ministerie daar aan toegevoegd. De onderbouwing van de effectiviteit van de interventies wordt verantwoord op de website van de EEF, onder Teaching and Learning Toolkit, en dan met name de Technical Appendices van elk van de interventies.

Maar hoe bewezen zijn die interventies eigenlijk? In twee artikelen heb ik het bewijs onder de loep genomen. De resultaten zijn verbluffend: als ze al effectief zijn, zijn praktisch alle interventies hooguit zwak effectief. Maar er is helaas nog veel meer aan de hand. 

Het eerste artikel kan worden gedownload van:

Driessen, G. (2021). A COVID-19 education recovery program. Encyclopedia, 23 June 2021. Retrieved from: https://encyclopedia.pub/12234

Het tweede van:

Driessen, G. (2021) Driessen duikt in NPO. Didactief Online, 30 juni 2021. Retrieved from https://didactiefonline.nl/blog/blonz/driessen-duikt-in-npo