Komt het geld van het onderwijsachterstandenbeleid wel goed terecht, en werkt het beleid überhaupt?

Scholen krijgen voor leerlingen met onderwijsachterstanden die het gevolg zijn van omstandigheden in de thuissituatie extra geld van het ministerie van OCW om die achterstanden te voorkomen en bestrijden. Maar komt dat geld wel terecht bij de juiste kinderen, en werken de genomen maatregelen wel? In een interview met Frederik Smit voor het blad MR magazine vertelt Geert Driessen dat hij daar zo z’n twijfels bij heeft. En vraagt hij zich af of het verstandig is steeds maar op de oude voet verder te gaan.

 

Download en lees het hele interview:

Frederik Smit (2017). Ongelijke kansen. Meer samenwerking tussen ouders en school. In MR magazine, 33(5) pp. 4-7.