Ship of fools

Tucker Carlson maakt in zijn boek “Ship of fools” (2018; naar het schilderij van Jeroen Bosch “Het narrenschip”) een intrigerende analyse van de VS, waar de middenklasse grotendeels verdwenen is en waar de verschillen en tegenstellingen tussen de maatschappelijke elite en afglijdende arbeidersklasse almaar groeien. Waar de vroegere linkse, progressieve klasse, nu ze zelf op politiek en economisch vlak aan de macht is, hun achterban compleet vergeten is en de oude conservatieve, kapitalistische klasse op opportunistische en schijnheilige wijze rechts heeft ingehaald. Recente afgoden worden hardhandig van hun voetstuk gestoten, zoals: “Barack Obama’s new zip code in Washington is less than 8 percent Hispanic. The suburbs across the river in Virginia become more Spanish-speaking every year. Obama approves of that. He sees it as a sign of progress. He doesn’t want to live near it. Diversity for thee, but not for me.” Of over acteur en milieu-activist Leonardo DiCaprio: “In the summer of 2016, DiCaprio was scheduled to receive an award from the environmental group Riverkeeper. He was in Cannes attending the film festival at the time, so he chartered a private jet to fly from France to New York and back. That’s an eight-thousand-mile round-trip, which in addition to being physically exhausting, amounts to a gargantuan carbon footprint, bigger than the average African might emit in a lifetime.” Bij lezing van het boek dient bedacht te worden dat Tucker Carlson rechts-conservatief is en een politieke talk-show op Fox News, de zender die Donald Trump groot heeft gemaakt, presenteert. Je hoeft het niet met hem eens te zijn, maar zijn boek biedt een hoop “food for thought”. Hij maakt in ieder geval duidelijk dat veel thema’s beduidend complexer in elkaar steken dan wel wordt voorgesteld. En dat de opvattingen over onderwerpen zoals immigratie, integratie, segregatie, werkgelegenheid, milieu, emancipatie en feminisme, vaak niet erg consequent en consistent zijn, respectievelijk nogal tegenstrijdig zijn.