VVE als panacee?

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) staat de laatste tijd sterk in de belangstelling. Op 17 september 2015 verzorgde Geert Driessen een policy seminar op het Centraal Planbureau (CPB)¬†over de achtergronden,¬†ontwikkelingen, vormgeving en opbrengsten van VVE. Deze presentatie “VVE als panacee” kunt u hier downloaden.

Titelblad tbv web