Keyword: schoolloopbanen

Onderzoek

Dr. Geert Driessen was betrokken bij grootschalige cohortstudies als PRIMA (6 metingen in het primair onderwijs; 600 scholen, 60.000 leerlingen) en COOL5-18 (3 metingen in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs; 750 scholen, 52.000 leerlingen), en bij de beleidsevaluaties rond onder meer het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC), het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB), Voor- en Vroegschoolse…