Categorie: Nieuws

Nationaal Programma Onderwijs: Q & A’s

Het ministerie van OCW publiceerde vlak voor de verkiezingen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), een bijzonder ambitieus reparatieprogramma met navenant budget (8,5 miljard euro), bedoeld om de door corona opgelopen onderwijsachterstanden weg te werken. Bij nader inzien is het NPO behoorlijk ondoordacht; wat het allemaal gaat opleveren zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen. Al snel na publicatie van het…

Het Nationaal Programma Onderwijs: Doelmatig en effectief?

Het Ministerie van OCW zet via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 8.5 miljard euro in om de negatieve effecten van de coronapandemie te bestrijden. De grootste uitdaging van het NPO is (1) dat het extra geld terechtkomt bij de kinderen die het het hardste nodig hebben, en (2) dat het vervolgens doelmatig en effectief wordt besteed. Uit de stukken van OCW kan…

Arme schoolleiders, arme leraren

De werkdruk van schoolleiders en leraren was al jaren hoog, door de corona is die alleen maar hoger geworden: fysiek onderwijs, online onderwijs, in ijltempo nieuwe (digitale) vaardigheden verwerven, leerlingen thuis cognitief en mentaal monitoren, extra overleg met en ondersteuning van ouders, zorgen over de eigen gezondheid op school, thuis alle ballen in de lucht houden. Ondertussen kelderen de prestaties…

Islamic primary schools in the Netherlands: The founding, the debate, and the outcomes

Op verzoek van het Indonesische tijdschrift Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam / Journal of Islamic Education heb ik een artikel geschreven over het islamitisch basisonderwijs in Nederland. Indonesië is met 230 miljoen moslims het grootste moslimland ter wereld. Het artikel volgt in grote lijnen twee eerdere artikelen die ik samen met Michael Merry schreef (Merry & Driessen, 2016; Driessen & Merry,…

Is de Inspectie van het Onderwijs een tandeloze tijger?

De Inspectie van het Onderwijs houdt al decennialang toezicht op de scholen en op het onderwijsstelsel. Daarover rapporteert ze, geeft adviezen en waarschuwingen. Aan de hand van het thema ‘gelijke kansen’ stel ik de vraag wat dat allemaal heeft opgeleverd. Het hele artikel is gepubliceerd op Didactief Online. Het kan door hier te klikken worden gedownload. Geert Driessen (2021). Is…

De kleutervriendelijke school

Betsy van de Grift schreef een toegankelijk boek over het kleuteronderwijs, waarin zij vanuit verschillende perspectieven en gericht op uiteenlopende doelgroepen ingaat op actuele thema’s.  In een van de hoofdstukken geef ik een korte samenvatting van het sinds 1974 gevoerde beleid rond onderwijsachterstanden, van de praktijk en van de opbrengsten. Download en lees het hele hoofdstuk: Geert Driessen (2020). De bestrijding…

The evidence for the effectiveness of family- and center-based early childhood education programs

Early Childhood Education (ECE) provides compensatory educational programs both in preschools and the early grades of primary school, and for parents at home. The aim of this policy is to prevent young children from disadvantaged backgrounds starting formal schooling with significant educational delays. In many countries ECE programs are in existence for several decades now. The search in this article…

These truths

Een indrukwekkende samenvatting van de geschiedenis van wat uiteindelijk de Verenigde Staten van Amerika zouden worden geschreven door historica Jill Lepore, van Columbus tot Trump. Hoewel bijna duizend pagina’s en gelardeerd met talloze quotes, is het boek nergens saai. Een geschiedenis waarbij Liberty voorop staat, maar ook, of juist daarom, een die van meet af aan gekenmerkt is door een…

Encyclopedia

Op basis van recent onderzoek heb ik enkele lemma’s geschreven voor de wetenschappelijke online Encyclopedia die is opgezet door uitgeverij MDPI. Deze hebben voornamelijk te maken met het onderwijsachterstandenbeleid.   Parental involvement, parental participation, parent-school-community partnerships Parental involvement is seen as an important strategy for the advancement of the quality of education. The ultimate objective of this is to expand…

Kansengelijkheid in het onderwijs als mythe

In de Volkskrant van 11 juni 2019 publiceerden wij, Michael Merry & Geert Driessen, een opiniestuk over kansen(on)gelijkheid in het onderwijs. De strekking van dat stuk was (vanwege de maximale lengte kon helaas niet alles uitgebreid aan de orde worden gesteld): 1. Onderwijskansen worden door verschillende factoren en op verschillende niveaus bepaald: (1) het onderwijsstelsel; (2) het onderwijs zelf: scholen,…