Demasqué VVE-modelprogramma’s

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is bedoeld voor kinderen (en soms hun ouders) in achterstandssituaties, meestal geïndiceerd op basis van een laag ouderlijk opleidingsniveau en niet- Nederlandse herkomst; dit laatste met name in verband met mogelijke taalproblemen. Achterliggend idee is dat die kinderen thuis iets missen (aangeduid als educatief, linguïstisch of cultureel kapitaal) dat nodig is voor een succesvolle schoolloopbaan.…

Abecedarian: An impossible model preschool program

Het Amerikaanse Abecedarian project is een voorschools programma dat in de jaren ’70 op één voorschool werd uitgevoerd. Het doel ervan was heel jonge kinderen (en hun moeders) uit zware achterstandssituaties te ondersteunen en op die manier te voorkomen dat ze al met een fikse achterstand in het basisonderwijs zouden starten. Dit project wordt alom aangeprezen als een model voor…

De tunnelvisie van een Nobelprijswinnaar: James Heckman en Perry Preschool

Zonder twijfel het meest bejubelde VVE-programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie) is het Perry Preschool programma. Dat werd zestig jaar geleden op één Amerikaanse school met een beperkt aantal 4- en 5-jarige achterstandskinderen uitgevoerd. Uniek was dat het een echt experiment betrof en dat die kinderen nog een halve eeuw zijn gevolgd. Het project kreeg een enorme “boost” nadat econoom en…

Een halve eeuw onderzoek naar onderwijsachterstanden

TEKST GEERT DRIESSEN GEPUBLICEERD OP 30-06-2022 in DidactiefOnline https://didactiefonline.nl/blog/blonz/een-halve-eeuw-onderzoek-naar-onderwijsachterstanden Geert Driessen doet al 40 jaar onderzoek naar onderwijsachterstanden. Zijn voorstel voor de toekomst: handhaaf het totale budget, maar beperk het aantal onderzoeken, en verhoog de kwaliteit daarvan. Misschien nemen politici, ambtenaren en bewindslieden het dan meer serieus – ook wanneer de uitkomsten een inconvenient truth zouden inhouden. Het is bovendien aan de ‘vierde macht’,…

The many facets of educational disadvantage

Educational disadvantage has been high on the societal and political agenda for many years now. Various interventions have been designed and implemented. Despite the investment of huge budgets, the effects of all of these efforts are disappointing. The disadvantage gap has failed to improve; on the contrary, the gap has even widened. Educational disadvantage has been associated with determinators such…

Een sociaal-emotionele basis in het onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs concludeert in De staat van het onderwijs 2022 weer eens dat het onderwijsniveau in Nederland keldert. Dat doet ze al jaren, en helaas zonder veel (blijvende) indruk te maken bij kabinet en parlement. Met name qua taal- en rekenprestaties is het inmiddels bar. De oplossing, volgens de Inspectie, is focussen op verbetering van de basisvaardigheden. Daarvoor is een…

Parental involvement: Types and effects

Op verzoek van de St. Kliment Ohridski University van Sofia (BG) schreef ik voor het jaarboek van de Faculty of Educational Studies and the Arts een reviewartikel over ouderparticipatie. Abstract: The achievement gap of disadvantaged students has always been large, and is still widening. Even more now, during the Covid-19 pandemic. Parental involvement is seen as an important strategy for…