Aanscherping eisen burgerschapsonderwijs

Minister Slob van Onderwijs gaat de eisen voor het Burgerschapsonderwijs aanscherpen. Ben benieuwd. Tien jaar geleden heb ik een reviewstudie verricht naar het functioneren en de opbrengsten van burgerschapsonderwijs.Mijn conclusie toentertijd luidde dat dit onderwijs, wat een voortzetting was van het ook al geflopte Intercultureel Onderwijs (ICO), niets voorstelde. Het was vanuit de politiek door het ministerie gedropt bij de scholen, zoals vaker vertoond, zonder adequate voorbereiding, zonder na te gaan hoe het het beste vorm kan worden gegeven en zonder dat via (bv. experimenten) is nagegaan wat het oplevert. Dit alles in het kader van de heilige vrijheid van onderwijs: de scholen moeten zelf maar zien wat ze eraan doen. Het ICO leek vooral bedoeld voor islamitische scholen, moslimkinderen en allochtone kinderen; daar lagen kennelijk problemen op het gebied van integratie. Het burgerschapsonderwijs, dat werd geïntroduceerd in een tijdperk waarin integratie meer en meer plaatsmaakte voor assimilatie, leek dezelfde doelgroepen te hebben. Het verplicht leren van het Wilhelmus en een verplicht bezoek aan het Rijksmuseum lijken in de ogen van de minister onvoldoende te zijn.

Het rapport kan worden gedownload door op onderstaande link te klikken.

Geert Driessen (2008). Towards citizenship education in the Netherlands. Torino, Italy: Fieri – Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull ‘Immigrazione.