Abecedarian: An impossible model preschool program

Het Amerikaanse Abecedarian project is een voorschools programma dat in de jaren ’70 op één voorschool werd uitgevoerd. Het doel ervan was heel jonge kinderen (en hun moeders) uit zware achterstandssituaties te ondersteunen en op die manier te voorkomen dat ze al met een fikse achterstand in het basisonderwijs zouden starten. Dit project wordt alom aangeprezen als een model voor Voor- en Vroegschools Educatie (VVE). De resultaten van dit programma zouden bewijzen dat VVE (van hoge kwaliteit) het beoogde effect kan hebben.

In het artikel “Abecedarian: An impossible model preschool program” ga ik na in hoeverre die claim terecht is. Dat blijkt in het geheel niet het geval te zijn. Niet alleen zitten er nogal wat methodologische haken en ogen aan dit experiment, maar ook blijkt de deelnemende steekproef van kinderen en hun ouders alles behalve representatief te zijn voor de gangbare VVE-doelgroep. En dan hebben we het nog niet eens over de exorbitante kosten: $120.000 per kind.

Het artikel van Geert Driessen (2024). Abecedarian: An impossible model preschool program is gepubliceerd op de online encyclopedie Encyclopedia (ISSN 2309-3366) en kan worden gedownload van https://encyclopedia.pub/entry/53693