Eeuwige losers

Beste docenten,

wat zijn jullie toch een eeuwige losers! Na moeizame CAO-onderhandelingen hebben jullie na jarenlang op de nul-lijn te hebben gestaan eindelijk enkele procenten loonsverhoging gekregen, plus eenmalig een schamele paar honderd euro. Grotendeels een sigaar uit eigen doos, want afkomstig uit jullie eigen pensioenvoorziening. Nu heeft jullie pensioenfonds ABP aangekondigd jullie premie te gaan verhogen, waardoor die loonsverhoging alweer grotendeels teniet wordt gedaan. Tegelijkertijd blijkt uit een grootschalig onderzoek dat jullie structureel driekwart dag per week gratis werken. Een rechter heeft in een door een docent aangespannen geding bepaald dat die overuren ook niet betaald hoeven te worden, want jullie hebben er niet tegen geprotesteerd. Dit wordt zo nooit meer wat met jullie beroep. Ondanks dat alle politieke partijen in koor roepen dat jullie met het opvoeden en onderwijzen van onze jeugd verantwoordelijk zijn voor de toekomst van het land. Door jullie gedrag als makke schapen zijn jullie gewoon een slecht voorbeeld voor onze jeugd! Toon eens wat meer zelfrespect! Waarom doen jullie niet gewoon als de politie-agenten? Die houden een paar ‘publieksvriendelijke’ acties en krijgen vervolgens meer loonsverhoging dan jullie, het dubbele eenmalige bedrag en mogen eerder stoppen met werken. Jullie zijn veel te lief, denken alleen maar aan jullie leerlingen en nooit aan jezelf. Waarom gooien jullie niet gewoon de scholen een paar weken dicht? Dan zal blijken hoe belangrijk de Tweede Kamer en het ministerie jullie echt vinden.

Succes!

 

Op 30/01/16 als ingezonden brief gepubliceerd in de De Volkskrant