Expert meeting effecten etnische diversiteit op onderwijsprestaties

Op 9 september 2010 organiseerde FORUM, Instituut voor multiculturele vraagstukken een expert meeting over onderwijssegregatie. Dr. Geert Driessen presenteerde tijdens die meeting de resultaten van een internationaal review van onderzoek naar de effecten van de sociaal-etnische samenstelling en diversiteit van scholen op onderwijsprestaties. Zijn belangrijkste conclusies luiden:

  • dat dergelijk onderzoek erg gecompliceerd is en dat er voorbehouden bij de bevindingen dienen te worden gemaakt;
  • dat voor zover er al effecten van de sociaal-etnische samenstelling van een klas worden gevonden deze vrijwel steeds zeer klein zijn;
  • dat individuele kenmerken van leerlingen, zoals intelligentie, sociaal milieu en etnische herkomst, van aanzienlijk groter belang zijn voor onderwijsprestaties dan klaskenmerken;
  • dat er bij de discussie rond onderwijssegregatie niet alleen naar prestaties moet worden gekeken, maar ook naar onderwerpen als burgerschap, samen leren leven en interculturele contacten;
  • dat het, als het gaat om het verbeteren van onderwijsprestaties van achterstandskinderen, weinig zin heeft de totstandkoming van gemengde scholen af te dwingen (als dat gegeven de wetgeving en de demografische ontwikkelingen ├╝berhaupt al kan);
  • dat het waarschijnlijk zinvoller is de energie te richten op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en dan met name via het verder professionaliseren van de leerkrachten.

Expert meeting

Effecten van etnische diversiteit op onderwijsprestaties

Powerpoint

Geert Driessen (2010). Internationaal review effecten sociaal-etnische samenstelling en diversiteit van scholen op onderwijsprestaties. Nijmegen: ITS

Rapport

Geert Driessen (2007).┬áPeer group’ effecten op onderwijsprestaties. Een internationaal review van effecten, verklaringen en theoretische en methodologische aspecten. Nijmegen: ITS