Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie

Op verzoek van het ministerie van OCW heeft het Expertisecentrum, Ouders, school en buurt, verbonden aan het ITS, een stappenplan ontwikkeld dat kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen die met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) werken op gestructureerde wijze handvatten biedt de ouderbetrokkenheid te verbeteren.

Brochure

Frederik Smit, Geert Driessen & Cees de Wit (2009). Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Nijmegen: ITS

Stappenplan-ouderbetrokkenheid

Post navigation