Voor effectiviteit achterstandsleerlingenbeleid ontbreekt elk bewijs

Al sinds de jaren ‘70 krijgen scholen extra geld voor achterstandsleerlingen, ofwel leerlingen die op school achterstanden vertonen ten gevolge van factoren gelegen in de thuissituatie. Maar het schort op alle fronten aan dit onderwijsachterstandenbeleid. Het is gebaseerd op uitermate zwakke indicatoren, waarbij als onderdeel van de lumpsum ongeoormerkt enorme bedragen worden uitgedeeld en deze en masse worden ingezet voor niet-doelgroepen en voor aanpakken waarvan elk bewijs voor effectiviteit ontbreekt. Het hele achterstandenbeleid zoals het nu vorm wordt gegeven, kan daarom net zo goed worden afgeschaft.

Download en lees het hele artikel:

Geert Driessen (2017). Voor effectiviteit achterstandsleerlingenbeleid ontbreekt elk bewijs. Sociale Vraagstukken, 14 juli 2017.