Tag: VVE

Demasqué VVE-modelprogramma’s

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is bedoeld voor kinderen (en soms hun ouders) in achterstandssituaties, meestal geïndiceerd op basis van een laag ouderlijk opleidingsniveau en niet- Nederlandse herkomst; dit laatste met name in verband met mogelijke taalproblemen. Achterliggend idee is dat die kinderen thuis iets missen (aangeduid als educatief, linguïstisch of cultureel kapitaal) dat nodig is voor een succesvolle schoolloopbaan.…

Abecedarian: An impossible model preschool program

Het Amerikaanse Abecedarian project is een voorschools programma dat in de jaren ’70 op één voorschool werd uitgevoerd. Het doel ervan was heel jonge kinderen (en hun moeders) uit zware achterstandssituaties te ondersteunen en op die manier te voorkomen dat ze al met een fikse achterstand in het basisonderwijs zouden starten. Dit project wordt alom aangeprezen als een model voor…

De tunnelvisie van een Nobelprijswinnaar: James Heckman en Perry Preschool

Zonder twijfel het meest bejubelde VVE-programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie) is het Perry Preschool programma. Dat werd zestig jaar geleden op één Amerikaanse school met een beperkt aantal 4- en 5-jarige achterstandskinderen uitgevoerd. Uniek was dat het een echt experiment betrof en dat die kinderen nog een halve eeuw zijn gevolgd. Het project kreeg een enorme “boost” nadat econoom en…

Waarom geen experiment om te bepalen of VVE effectief is?

In Nederland wordt al decennialang een onderwijsachterstandenbeleid gevoerd. Daar zijn inmiddels door ministeries en gemeenten tientallen miljarden euro’s in geïnvesteerd. Ondanks deze gigantische investering bestaat er geen enkel overtuigend wetenschappelijk bewijs dat dit beleid effectief is. Het heeft er alles van weg dat de minister van OCW en de Tweede Kamer gewoonweg niet wíllen weten wat er met al die miljarden gebeurt…

VVE effectief? Dat blijkt al evenmin uit de Pilot Startgroepen

Het ministerie van OCW gaat de komende jaren honderden miljoenen euro’s extra investeren in het Onderwijsachterstandbeleid in het algemeen, en in voorschoolse educatie (VE) in het bijzonder. Het grootste deel van dit budget gaat naar een urenuitbreiding voor de peuters. Minister Slob (2018) stelt, net als zijn voorganger staatssecretaris Dekker (2016), dat uit internationaal en Nederlands onderzoek blijkt dat VVE…

VVE als panacee?

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) staat de laatste tijd sterk in de belangstelling. Op 17 september 2015 verzorgde Geert Driessen een policy seminar op het Centraal Planbureau (CPB) over de achtergronden, ontwikkelingen, vormgeving en opbrengsten van VVE. Deze presentatie “VVE als panacee” kunt u hier downloaden.

Titelblad tbv web