Demasqué VVE-modelprogramma’s

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is bedoeld voor kinderen (en soms hun ouders) in achterstandssituaties, meestal geïndiceerd op basis van een laag ouderlijk opleidingsniveau en niet- Nederlandse herkomst; dit laatste met name in verband met mogelijke taalproblemen. Achterliggend idee is dat die kinderen thuis iets missen (aangeduid als educatief, linguïstisch of cultureel kapitaal) dat nodig is voor een succesvolle schoolloopbaan. Het is de bedoeling dat vve dat ‘deficiet’ compenseert door allerlei stimulerende activiteiten op kinderdagverblijven en in kleuterklassen van de basisschool.

Het effect van VVE blijft in Nederland moeilijk aantoonbaar. VVE-beleid wordt daarom vaak gestoeld op bewijs uit Amerikaans onderzoek. In bijgaand artikel worden de belangrijkste – Perry Preschool en Abecedarian – gefileerd. Er blijft weinig van het bewijs over.

Het artikel van Geert Driessen (2024) “Demasqué VVE-modelprogramma’s”, is als blog op Didactief Online geplaatst en kan worden gedownload van: https://didactiefonline.nl/blog/blonz/demasque-vve-modelprogrammas